Prijsvragen.nl! elke dag mooie gratis prijzen winnen

Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden voor Prijsvragen.nl


1.1. Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Prijsvragen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Prijsvragen.nl. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


1.2. Deze website is eigendom van Prijsvragen.nl en staat sinds 1996 ingeschreven onder KVK-nummer 3327652 als Uitgeverijen en publisher van digitale en papieren versies van portals, tijdschriften, boeken, enz. U kunt Prijsvragen.nl bereiken op: info At Prijsvragen.nl. Indien u ons een mailtje stuurt. Vermeld duidelijk in het onderwerp waar het over gaat en voeg geen bijlages toe. Schrijf het mailtje in platte tekst en maak er geen HTML-lay-out van. Mailtjes met bijlages, plaatjes, etc. worden niet gelezen i.v.m. verspreiding van adware, mallware e.a. ongewenste software.


Voor wie is deze website bestemd.


2.1. Deze website is bestemd voor persoonlijk, niet –commercieel gebruik en is niet gericht aan minderjarigen of niet-Nederlands ingezetenen. Uitgezonderd personen die de Nederlandse taal beheersen en/of een Nederlands postadres hebben en/of in het buitenland wonen kunnen deelnemen aan enkele acties die daarvoor in aanmerking komen. Dit staat in de voorwaarden van die acties. Kinderen kunnen gebruik maken van de kinderprijsvragen. Echter dienen zij volgens Nederlands recht altijd toestemming aan hun ouders te vragen voordat zij mee mogen doen.


Intellectueel eigendom


3.1. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.


3.2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prijsvragen.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Prijsvragen.nl.


3.3. Het is niet toegestaan, een klein of substantieel gedeelte van de databankinhoud via welke vorm dan ook op te vragen en te gebruiken en/of te downloaden naar een andere databank of computersysteem buiten het www-domein van prijsvragen.nl om. Alsmede de niet-substantiële delen van de inhoud van de server, databank en het website design in enkelvoud of herhaaldelijk op te vragen en te hergebruiken. Dit in het kader van de databankenwet.


3.4. Het is ook niet toegestaan iets de posten of te uploaden naar de server van Prijsvragen.nl dat schade aan de websites, databases of aan onze bezoekers kan brengen zoals, illegaal materiaal, virussen en/of ander aanstotend materiaal dat lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter heeft. Echter ook ander materiaal van welke strekking dan ook mag niet geüpload worden naar onze websites of servers. Indien er schade voortvloeit uit onjuist gebruik van het aanbod van Prijsvragen.nl. Zullen wij de schade verhalen op de veroorzaker. Ongeacht of dit met opzet was of door nalatigheid of onbewust is gegaan.


Gebruik van de Hyperlinks van deze site.


4.1. Het is niet toegestaan om zonder, schriftelijke voorafgaande toestemming van Prijsvragen.nl de hyperlinks op onze websites waaronder Prijsvragen.nl, alsmede de hyperlinks op welke wijze dan ook te gebruiken voor privé of commerciële doeleinden.


4.2. De hyperlinks op onze websites, alsmede de hyperlinks die wij plaatsen op websites van partners, adverteerders en onze eigen externe sites, zijn voorzien van id-codes en/of vertonen de domeinnaam Prijsvragen.nl in de link. Misbruik van deze hyperlinks kan ernstige schade veroorzaken. Indien wij dit constateren, zijn wij genoodzaakt de schade te verhalen op de veroorzaker en zo nodig juridische stappen te ondernemen.


Vrijwaring Aansprakelijkheid


5.1. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Prijsvragen.nl te mogen claimen of te veronderstellen.


5.2. Prijsvragen.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


5.2. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Prijsvragen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


5.3. De links en de inhoud van Prijsvragen.nl is slechts informatief, de gevens kunnen zowel van Prijsvragen.nl afkomen als door derden verstrekt worden. De informatie op Prijsvragen.nl is geen deskundig advies en er kan daarom ook geen recht aan ontleend worden. Omdat Prijsvragen.nl voornamelijk verwijst naar links buiten haar domein dient u van welke externe website die u bezoekt buiten het domein Prijsvragen.nl. De voorwaarden te lezen en na te gaan welk recht daarop van toepassing is.


5.4. Prijsvragen.nl heeft de uiterste nodige zorgvuldigheid besteed bij het samenstellen van alle informatie, tips, gegevens en andere data en werkt deze genoemde zaken bijna dagelijks bij op Prijsvragen.nl. Toch is dat geen garantie dat alle informatie juist is weergegeven. Indien derden en externe websites hun informatie veranderen en dit is nog niet aangepast op de website van Prijsvragen.nl. Kan aan de informatie op Prijsvragen geen recht aan ontleent worden. Het gebruik van de aangeboden informatie en links zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker.


5.5. Prijsvragen.nl bevat o.a. hyperlinks naar externe webpagina's en andere domeinen van derden. Prijsvragen.nl is geen eigenaar van deze domeinnamen en kan ook geen actie of invloed uitoefenen op de presentatie of prestaties van deze domeinen. En is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken van deze externe domeinen. Het plaatsen van links door Prijsvragen.nl houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s. Kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor beslissingen of handelingen die door de gebruiker zou genomen zijn op basis van de verstrekte informatie of gegevens. Daar wij overal wijzen op het altijd lezen van de voorwaarden van elke prijsvraag, tip of externe link.


5.6. Prijsvragen.nl is niet aansprakelijk voor de schade te wijten aan een (in)direct gebruik of raadpleging van de Prijsvragen.nl of de inhoud ervan. Prijsvragen.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op de website of aanverwante informatiediensten, noch voor eventuele gevolgschade.


5.7. Het is de verantwoordelijkheid van de individuele gebruiker of derde om de juistheid van de gegevens te verifiëren, de voorwaarden te lezen, het spelersreglement door te nemen en/of informatie in te winnen bij de betreffende instelling(en) alvorens een beslissing te nemen.


5.8. Prijsvragen.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de plaatsing van berichten op forums en/of message boards, noch de inhoud ervan. Tevens is Prijsvragen.nl niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het lezen, het plaatsen van of het reageren op berichten op onze pagina's, of externe forums en de message boards en/of de activiteiten die hieruit voortvloeien. Prijsvragen.nl doet zijn uiterste best om de reacties die rechtstreeks op de website geplaatst worden te onderhouden en de foute reacties te verwijderen. Echter kan het voorkomen dat een fout bericht erdoor heen komt en over het hoofd wordt gezien. Prijsvragen.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden, indien hier kwetsende en/of andere zaken uit voortvloeien.


Wijzigingen


Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de voorwaarden / disclaimer van Prijsvragen.nl op deze pagina. Laatste wijziging is van april 2019.


PrivacybeleidGegevens verzamelen


Prijsvragen.nl verzameld op geen enkele wijze uw persoonlijk data zoals uw naam, adres, leeftijd en meer directe persoonsgegevens. Alle data die u invult laat u achter buiten het domein van Prijsvragen.nl. Daarop is de wet privacy van toepassing. Meestal vindt u dit terug bij de voorwaarden van de actie waaraan u wilt deelnemen. Lees deze goed.


Uw surfgedrag bijhouden.


Prijsvragen.nl maakt gebruikt van de statistieken van Google. Daarbij zijn uw persoonlijke persoonsgegevens beschermd. U kunt bij Google Analitics informeren welke data daarbij wordt bewaard en opgeslagen. Ook wordt uw IP geregistreerd op onze server. De informatie die hierbij geregistreerd wordt is, de browser soort, besturingsysteem, afkomstige URL, Hostname computer, datum en tijd. Deze registratie van IP's vindt plaats om o.a. foute bots te kunnen filteren en storingen op te sporen. Na 7 dagen worden deze gegevens automatisch verwijderd. Mits een IP-adres zich misdraagt, meerdere onnodige queries op de database uitoefend en/of ander schadelijk gedrag vertoond. Wordt dit IP-adres voor een langere tijd opgeslagen en kan zelfs geblokt worden. Indien u dit onprettig vindt. Kunt u gebruik maken van een VPN en/of inconnito surfen en/of Prijsvragen.nl niet bezoeken.


Cookies


Prijsvragen.nl en sommige codes van derden geven enkele cookies af. Deze cookies doen niets met uw persoonlijke gegevens maar zijn er slechts om het gebruikersgemak op Prijsvragen.nl te vereenvoudigen. Indien u onze cookies uitschakelt is Prijsvragen.nl nog steeds toegankelijk. De cookies die u nog wel ontvangt zijn van de statistieken van Google. Maar ook deze kunt u blokkeren. Dit geven wij aan onderaan de website wanneer u Prijsvragen.nl voor de eerste keer bezoekt of telkens wanneer u de cookies niet opslaat.


SSL of TLS encryptie


Wij maken gebruik van een SSL of TLS encryptie. Dat betekent dat uw gegevens met een versleutelde verbinding worden overgdragen. De links naar externe domeinen, kunnen wij geen verantwoording voor dragen of deze gebruik maken van een SSL of TLS encryptie. Indien u uitkomt op een domein zonder SSL of TLS encryptie. Dan is het aan u zelf of u hier gebruik van wilt maken.


Privacy beschermen.


Indien u erg op uw privacy gesteld bent. Dan is het wijs zeer kritisch te zijn bij de deelname van externe acties. Zodra u iets invult bent u al een deel van uw gegevens kwijt. Lees goed de voorwaarden wat een externe website, bedrijf of derden partij met uw gegevens van plan is. U kunt altijd zelf besluiten om dan niet mee te doen. U kunt u rechten rondom privacy nalezen bij de AVG - Europese privacywetgeving.